Home / Thi Công Căn Hộ Chung Cư

Thi Công Căn Hộ Chung Cư

Bảng đơn giá thi công căn hộ chung cư năm 2018, giảm 50% chi phí thiết kế khi DTI là đơn vị thiết kế thi công trọn gói công trình căn hộ chung cư.

Hình Ảnh Thi Công

Tư Vấn 24/7